Månadens vägg

Månadens vägg

2018

Maj - Kiss, Dart, Kurir

Juni - Meit, Skil, Tenk

Juli - Jeks, Dekis

Augusti - Hesk, Sagie, Reos

September - Dirty, Unik

September- Extra Bonus väggar Live i Kungsan -

Rymd, Kaos, Klive, m.m

Oktober - Hell, Pnut, Ebay